mandag, juni 14, 2004

Kunsten at finde egnede keyword

Content og tilbagevisende Link

Hvordan kan jeg sikre en brugbar rankings uden at
skulle agere som enhver "SEO GURO" der regelmæssigt
optimerer og tweaker deres hjemmeside.

Husk overholdelse af "regel no.1"
Det handler om at hjælpe søgemaskinerne
med at bibringe relevante søgeresultater.

To ting der bare skal være i orden

1. Genbrug af de vigtigste keyword fra title tag i body text
(gentaget naturligt 4 - 5 gange )
2. målrettede link udefra der pejer på din side
med beskrivende link-text (anchor)

Disse link vil hjælpe dig med at lave en liste over
de mest velegnede keywords til brug i din niche

Foreslå et keyword og se relevans
Test keywords popularitet
Download Keyword Tool

Analyse af Google's algoritme
Test og studie af topplaceringer og deres bevægelser
viser tydeligt at click-popularitet er en ny faktor
der medregnes når en ranking skal fastholdes.

2 Comments:

Anonymous SEO said...

this post is a great subject Kim Anton, Your message is well received. I am just out searching for information on PageRank and related and ended up on your blog.

4:05 AM  
Anonymous Top MSN Position said...

#1 in Google was actually the information I was looking for when I found your blog. Kunsten at finde egnede keyword is certainly a great topic Kim Anton... Are you interested in trading links between our sites?

4:55 AM  

Send en kommentar

<< Home